ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3321 การว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 19 ธันวาคม 2556
3322 การจัดหาผู้ออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2556 12 ธันวาคม 2556
3323 รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของอาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ 04 ธันวาคม 2556
3324 รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ 04 ธันวาคม 2556
3325 การจัดหาบริษัทประกันคุ้มครองความเสี่ยงภัยเบ็ดเตล็ดทรัพย์สินและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประจำปี 2557 04 ธันวาคม 2556
3326 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรม IBM WebSphere และ IBM Rational 01 ธันวาคม 2556
3327 แจ้งรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซืื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) 29 พฤศจิกายน 2556
3328 จัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 2 วงจร เป็นเวลา 1 ปี 29 พฤศจิกายน 2556
3329 การจัดหาแบตเตอรี่สำรอง 26 พฤศจิกายน 2556
3330 การจัดหาบริษัทเก็บรักษาเอกสาร ประจำปี 2557 21 พฤศจิกายน 2556
Displaying results 3321-3330 (of 3444)
 |<  <  329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338  >  >|