ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3391 ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN พร้อมระบบสำรองข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization) 27 สิงหาคม 2551
3392 การประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ Mail Anti-Virus Gateway ครั้งที่ 2 05 สิงหาคม 2551
3393 การประกวดราคาจัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN และระบบสำรองข้อมูล ครั้งที่ 2 22 กรกฎาคม 2551
3394 การประกวดราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization) ครั้งที่ 2 22 กรกฎาคม 2551
3395 การประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ Mail Anti-Virus Gateway 08 กรกฎาคม 2551
3396 การประกวดราคาจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Log Server) 27 มิถุนายน 2551
3397 การประกวดราคาจัดหาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Access Control) 27 มิถุนายน 2551
3398 การประกวดราคาจัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN และระบบสำรองข้อมูล 25 มิถุนายน 2551
3399 การประกวดราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization) 25 มิถุนายน 2551
3400 การประกวดราคาจัดหาโปรแกรมตรวจสอบและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ (Device Control) 20 มิถุนายน 2551
Displaying results 3391-3400 (of 3443)
 |<  <  336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345  >  >|