รายการ Fail's Over

ถอดบทเรียนก้าวข้ามความเฟลสู่ความสำเร็จ กับ EXIM BANK

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 36.78 37.08
SGD 26.915 27.37625
JPY 0.236775 0.2401
HKD 4.685 4.7425
GBP 45.55125 46.2575

อัพเดตล่าสุดวันที่ 24/4/2567 14:15:29 น.

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

จำนวนเงินของคุณ

1 USD = 33.27 THB

จำนวนเงินที่จะได้รับ

หมายเหตุ

  • อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน