ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3311 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 13 มกราคม 2557
3312 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM สำหรับระบบ AS/400 (Production & Develop) 26 ธันวาคม 2556
3313 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ IBM Tivoli Asset Management 25 ธันวาคม 2556
3314 จ้างบริการจัดส่งรายงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน ปปง. 24 ธันวาคม 2556
3315 จัดหาผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ 23 ธันวาคม 2556
3316 จัดหาผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) จำนวน 3 เครื่อง 20 ธันวาคม 2556
3317 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารข้อมูล (Data Management System : DMS) 20 ธันวาคม 2556
3318 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้จากศูนย์กลาง และการล็อกอินเพียงครั้งเดียว (Identity Management & Single Sign-On) 20 ธันวาคม 2556
3319 จัดหาผู้ให้บริการระบบกรองอีเมล์ 19 ธันวาคม 2556
3320 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน 66 เครื่อง 19 ธันวาคม 2556
Displaying results 3311-3320 (of 3444)
 |<  <  328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337  >  >|