ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
11 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกงานจัดจ้างผู้ให้บริการจัดเก็บรักษาเอกสารของลูกค้าธนาคาร 16 พฤศจิกายน 2566
12 แก้ไขชื่อสถานที่จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2567 ของประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2566
13 การซื้อสิทธิการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ Bloomberg Professional สำหรับปี 2567 เป็นระยะเวลา 1 ปี 15 พฤศจิกายน 2566
14 การซื้อสิทธิ์การใช้บริการฐานข้อมูล EIU Viewpoint, Country Analysis Advanced Global สำหรับปี 2567 15 พฤศจิกายน 2566
15 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการผลิตคลิปวิดีโอ สำหรับกิจกรรมโครงการ CSR จังหวัดน่าน 15 พฤศจิกายน 2566
16 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams 14 พฤศจิกายน 2566
17 ประกาศราคากลาง งานจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Data Warehouse 14 พฤศจิกายน 2566
18 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2567 10 พฤศจิกายน 2566
19 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2567 10 พฤศจิกายน 2566
20 การว่าจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี ครั้งที่ 9/2566 09 พฤศจิกายน 2566
Displaying results 11-20 (of 3235)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|