ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
11 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร 22 เมษายน 2564
12 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 20 เมษายน 2564
13 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเครดิต 19 เมษายน 2564
14 ราคากลางจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา ITSM Software 19 เมษายน 2564
15 การจ้างผู้ให้บริการระบบบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) 16 เมษายน 2564
16 ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 16 เมษายน 2564
17 ประกาศประกวดราคา การจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร 09 เมษายน 2564
18 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร จำนวน 7 คน 09 เมษายน 2564
19 ยกเลิกประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร 07 เมษายน 2564
20 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเครดิต 05 เมษายน 2564
Displaying results 11-20 (of 2306)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|