ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
11 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก งานปรับปรุงระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (EXIM IVR) 25 พฤศจิกายน 2564
12 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก ผู้ให้บริการจัดงานโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 : Creativity Day 2021 23 พฤศจิกายน 2564
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564) 19 พฤศจิกายน 2564
14 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการเช่าพื้นที่ตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา 19 พฤศจิกายน 2564
15 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การเช่าพื้นที่ตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 19 พฤศจิกายน 2564
16 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อพรมแผ่นปูพื้น 19 พฤศจิกายน 2564
17 ประกาศราคากลางการจัดซื้อพรมแผ่นปูพื้น 19 พฤศจิกายน 2564
18 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อโปรแกรม Microsoft Software License 18 พฤศจิกายน 2564
19 ประกาศการจ้างจัดหาระบบการให้บริการลูกค้าผ่านระบบโทรศัพท์ (Call Center) 17 พฤศจิกายน 2564
20 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างจัดทำของรางวัล Long Service Award สำหรับปี 2563 17 พฤศจิกายน 2564
Displaying results 11-20 (of 2480)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|