ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
11 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบป้องกันการบุกรุก Firewall Server Zone 09 พฤษภาคม 2567
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2567) 07 พฤษภาคม 2567
13 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า 07 พฤษภาคม 2567
14 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสาร Internet สำหรับลูกค้าของธนาคาร 07 พฤษภาคม 2567
15 การว่าจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี สำหรับคดีลูกหนี้ทั่วไป ครั้งที่ 6/2567 07 พฤษภาคม 2567
16 การว่าจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี สำหรับคดีลูกหนี้รายย่อย ครั้งที่ 3/2567 07 พฤษภาคม 2567
17 ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบ e-Service 07 พฤษภาคม 2567
18 ประกาศราคากลาง งานจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริการผู้ใช้งานระยะไกล (SSL VPN) 07 พฤษภาคม 2567
19 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูป 03 พฤษภาคม 2567
20 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control) 02 พฤษภาคม 2567
Displaying results 11-20 (of 3443)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|