ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
91 การจัดซื้อสิทธิการใช้ Bloomberg Professional สำหรับปี 2564 21 ธันวาคม 2563
92 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการ Bulk Mail 18 ธันวาคม 2563
93 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAN ชุด Develop 18 ธันวาคม 2563
94 รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจ้างจัดหาระบบงานบริหารจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 18 ธันวาคม 2563
95 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Red Hat Linux และ JBoss Ent. 17 ธันวาคม 2563
96 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการดูแล Facebook Page ของ ธสน. ปี 2564 17 ธันวาคม 2563
97 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall SRX320 9 สาขา และอุปกรณ์บริหารจัดการ Junos Space 17 ธันวาคม 2563
98 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการซื้อสิทธิการใช้งาน Eikon และ Eikon-Core 17 ธันวาคม 2563
99 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การซื้ออุปกรณ์ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Assets) 17 ธันวาคม 2563
100 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา Active Directory 9 Server (2 HQ + 9 BR)) 17 ธันวาคม 2563
Displaying results 91-100 (of 2306)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|