ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
91 การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น และใต้หวัน จากผู้ให้บริการในต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันการส่งออก 06 ธันวาคม 2566
92 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพ 06 ธันวาคม 2566
93 การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำสื่อและดูแล YouTube Channel ของ ธสน. ปี 2567 04 ธันวาคม 2566
94 การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำสื่อและดูแล YouTube Channel ของ ธสน. ปี 2567 04 ธันวาคม 2566
95 การจ้างผู้ให้บริการดูแลสื่อโซเชียลมีเดีย ของ ธสน. ปี 2567 04 ธันวาคม 2566
96 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงการเชื่อมต่อของระบบ ECS 04 ธันวาคม 2566
97 การจ้างผู้ให้บริการดูแลสื่อโซเชียลมีเดีย ของ ธสน. ปี 2567 04 ธันวาคม 2566
98 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขา 01 ธันวาคม 2566
99 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อสิทธิการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร Refinitiv ประจำปี 2567 01 ธันวาคม 2566
100 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2566
Displaying results 91-100 (of 3351)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|