ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
91 ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 7/2564 10 สิงหาคม 2564
92 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดเก็บรักษาเอกสารลูกค้าของธนาคาร 06 สิงหาคม 2564
93 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก ผู้ให้บริการจัดทำและดูแลระบบ Line Official Account (Line OA) ของ ธสน. ปี 2564 04 สิงหาคม 2564
94 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมเครื่อง tablet 03 สิงหาคม 2564
95 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ Core Banking 02 สิงหาคม 2564
96 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกผู้ให้บริการปรับปรุงเว็บไซต์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 30 กรกฎาคม 2564
97 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารเขต และผู้บริหารสาขา 27 กรกฎาคม 2564
98 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะประจำปี 2565 27 กรกฎาคม 2564
99 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินผู้เชี่ยวชาญในการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs) 23 กรกฎาคม 2564
100 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การซื้อเวลาโฆษณารายการในเครือ The Standard 23 กรกฎาคม 2564
Displaying results 91-100 (of 2480)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|