ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
41 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างเหมาผู้ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 มกราคม 2567
42 การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบริการ e-Mail and Corporation Tool (M365) 19 มกราคม 2567
43 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างผู้ให้บริการจัดหาลูกจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2567 23 มกราคม 2567
44 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก งานจ้างผู้ให้บริการระบบ Data Analytic สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (XIGNAL) 18 มกราคม 2567
45 ราคากลางการจ้างผู้ให้บริการจัดหาลูกจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) 18 มกราคม 2567
46 การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ จากผู้ให้บริการในต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันการส่งออก 17 มกราคม 2567
47 การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และปาปัวนิวกินี จากผู้ให้บริการในต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับงานบริการประกันการส่งออก 17 มกราคม 2567
48 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบธุรการ (ERP) 16 มกราคม 2567
49 การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ ECM Solution Migration 15 มกราคม 2567
50 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก งานจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบป้องกันไวรัส 12 มกราคม 2567
Displaying results 41-50 (of 3351)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|