ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
41 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle 10 มีนาคม 2564
42 ประกาศการจ้างพัฒนาระบบการโอนถ่ายข้อมูล (Data Migration) สำหรับระบบ Core Banking 08 มีนาคม 2564
43 ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบการโอนถ่ายข้อมูล (Data Migration) สำหรับระบบ Core Banking 08 มีนาคม 2564
44 ประกาศราคากลาง การเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 05 มีนาคม 2564
45 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 05 มีนาคม 2564
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 04 มีนาคม 2564
47 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle 03 มีนาคม 2564
48 ราคากลางการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Oracle SPARC T5-4) 03 มีนาคม 2564
49 ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Finance) ของ ธสน. 01 มีนาคม 2564
50 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการองค์ความรู้ภายในธนาคาร (Internal KM) 25 กุมภาพันธ์ 2564
Displaying results 41-50 (of 2306)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|