ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
61 ประกาศราคากลางการจ้างออกแบบและจัดทำสมุดโน๊ต 03 กันยายน 2564
62 การจัดหาผู้ให้บริการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถคิดค้นและบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Capability Building Program) 01 กันยายน 2564
63 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 31 สิงหาคม 2564
64 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การเช่าโรงแรมเพื่อเป็นที่พักและใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวในช่วงสถานการณ์โควิด 19 30 สิงหาคม 2564
65 ประกาศราคากลาง การเช่าโรงแรมเพื่อเป็นที่พักและใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวในช่วงสถานการณ์โควิด 19 27 สิงหาคม 2564
66 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป (EXIM New Website and External KM) 27 สิงหาคม 2564
67 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับทักษะสำหรับพนักงานสายงานการตลาด และสายงานที่เกี่ยวข้อง 26 สิงหาคม 2564
68 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการรับจ้างถ่ายภาพกิจกรรมของธนาคาร 25 สิงหาคม 2564
69 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานระบบบริการผู้ใช้งานระยะไกล (SSL VPN) 100 Session 25 สิงหาคม 2564
70 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ Core Banking 25 สิงหาคม 2564
Displaying results 61-70 (of 2480)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|