ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
71 ประกาศราคากลาง การเช่าพื้นที่ออกบูทงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2567 (Money Expo 2024) 14 มีนาคม 2567
72 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก งานจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Loan Origination System: LOS) และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) 14 มีนาคม 2567
73 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Oracle SPARC T5-4) 14 มีนาคม 2567
74 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบริการ e-Mail and Corporation Tool (M365) 12 มีนาคม 2567
75 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบที่อยู่ใน In-Queue Tasks ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2567
76 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบงานหลักของธนาคาร 11 มีนาคม 2567
77 ประกาศราคากลาง งานจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก (Outsource) เพื่อการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาระบบที่อยู่ใน In-Queue Tasks 11 มีนาคม 2567
78 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย AS/400 ระบบปฎิบัติการใหม่ 11 มีนาคม 2567
79 ประกาศการจัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำบูทและดำเนินการจัดกิจกรรมในงานกิจกรรมการตลาด ประจำปี 2567 08 มีนาคม 2567
80 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการระบบบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) 08 มีนาคม 2567
Displaying results 71-80 (of 3443)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|