ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
71 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Trend Micro Anti-Virus 14 มกราคม 2564
72 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการระบบข้อมูลนิติบุคคลผ่านซอฟต์แวร์ ENLITE ออนไลน์ 14 มกราคม 2564
73 ประกาศการจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Customer Filtering & Offering Engine) 13 มกราคม 2564
74 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Customer Filtering & Offering Engine) 13 มกราคม 2564
75 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 12 มกราคม 2564
76 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 12 มกราคม 2564
77 การว่าจ้างผู้ประเมินราคาเพื่อประเมินราคาหรือทบทวนราคาประเมินทรัพย์หลักประกันและทรัพย์สินรอการขาย ครั้งที่ 1/2564 08 มกราคม 2564
78 ประกาศราคากลางการจ้างผู้ให้บริการระบบข้อมูลนิติบุคคลผ่านซอฟต์แวร์ ENLITE ออนไลน์ 08 มกราคม 2564
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 07 มกราคม 2564
80 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำปี 2563 06 มกราคม 2564
Displaying results 71-80 (of 2308)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|