ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
71 ยกเลิกประกาศ กาจ้างจัดทำเสื้อแจ็คเก็ต ด้วยวิธีคัดเลือก 20 สิงหาคม 2564
72 การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป (EXIM New Website and External KM) 20 สิงหาคม 2564
73 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 19 สิงหาคม 2564
74 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดทำและดูแล Youtube Channel ของ ธสน. ปี 2564 19 สิงหาคม 2564
75 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit) 19 สิงหาคม 2564
76 จัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิค-19 (Antigen test Kit) 18 สิงหาคม 2564
77 ประกาศราคากลาง การว่าจ้างที่ปรึกษาให้จัดทำ/ทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 18 สิงหาคม 2564
78 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ เพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics and Data Driven Decision) 18 สิงหาคม 2564
79 การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบารุงรักษาระบบ File Integrity Monitoring (FIM) 17 สิงหาคม 2564
80 การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ File Integrity Monitoring (FIM) 17 สิงหาคม 2564
Displaying results 71-80 (of 2480)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|