ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
51 สรุปผลรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 11 มกราคม 2567
52 การจ้างผู้ให้บริการระบบ Data Analytic สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (XIGNAL) 11 มกราคม 2567
53 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ Meeting Room Solution 10 มกราคม 2567
54 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ จำนวน 1 ราย 10 มกราคม 2567
55 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ไตรมาส 4) 09 มกราคม 2567
56 การจ้างผู้ให้บริการจัดพิมพ์และ Encoded เช็คลูกค้าของธนาคาร 05 มกราคม 2567
57 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality) ของ ธสน. ประจำปี 2567 05 มกราคม 2567
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 04 มกราคม 2567
59 การว่าจ้างผู้ประเมินราคาเพื่อประเมินราคาหรือทบทวนราคาประเมินทรัพย์หลักประกันและทรัพย์สินรอการขาย ครั้งที่ 1/2567 03 มกราคม 2567
60 ประกาศราคากลาง งานจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบป้องกันไวรัส 02 มกราคม 2567
Displaying results 51-60 (of 3351)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|