ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
51 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบริหารร้านค้าออนไลน์ในโครงการ EXIM Thailand Pavilion 23 กันยายน 2564
52 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำ 23 กันยายน 2564
53 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) 22 กันยายน 2564
54 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุการทำงานของพนักงาน ประจำปี 2564 20 กันยายน 2564
55 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำ 17 กันยายน 2564
56 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ File Integrity Monitoring (FIM) 14 กันยายน 2564
57 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการติดตั้งวงจรสื่อสารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 10 กันยายน 2564
58 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมด้าน CG&CSR เชื่อมโยงกับแนวทางการเป็นธนาคารที่รับผิดชอบและยั่งยืน (Responsible and Sustainable Banking) 07 กันยายน 2564
59 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างออกแบบและจัดทำสมุดโน๊ต 07 กันยายน 2564
60 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การว่าจ้างที่ปรึกษาให้จัดทำ/ทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 06 กันยายน 2564
Displaying results 51-60 (of 2480)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|