ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
51 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ 25 กุมภาพันธ์ 2564
52 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานระบบบริการผู้ใช้งานระยะไกล (SSL VPN) 150 Session 22 กุมภาพันธ์ 2564
53 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2564) 19 กุมภาพันธ์ 2564
54 การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการส่งออก 18 กุมภาพันธ์ 2564
55 การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการองค์ความรู้ภายในธนาคาร (Internal KM) 18 กุมภาพันธ์ 2564
56 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุรักษาโปรแกรมระบบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau System) 15 กุมภาพันธ์ 2564
57 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกผู้บริหารตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขึ้นไป 10 กุมภาพันธ์ 2564
58 ประกาศประกวดราคา การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 09 กุมภาพันธ์ 2564
59 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 09 กุมภาพันธ์ 2564
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 05 กุมภาพันธ์ 2564
Displaying results 51-60 (of 2306)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|