ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
81 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานระบบสำรองข้อมูล VRTS Netbackup 15 ธันวาคม 2566
82 การจ้างผู้ให้บริการ Internet Link ระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขา 14 ธันวาคม 2566
83 การจ้างผู้ให้บริการออกแบบและจัดทำเสื้อสูท (Blazer) สำหรับพนักงานธนาคาร 14 ธันวาคม 2566
84 ร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาผู้ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566
85 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และสิทธิ์การใช้งาน Firewall Extranet Zone 13 ธันวาคม 2566
86 การจ้างผู้ให้บริการจัดงาน EXIM Green Wishes Market 13 ธันวาคม 2566
87 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อของรางวัลให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม CG & EXIM WHITE DAY 2023 13 ธันวาคม 2566
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 08 ธันวาคม 2566
89 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2567 07 ธันวาคม 2566
90 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย 07 ธันวาคม 2566
Displaying results 81-90 (of 3351)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|