ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
81 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบฐานข้อมูลจากส่วนย่อย (Data Mart) (SAP Business Object) 28 ธันวาคม 2563
82 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องส่งลมเย็น (AHU) พร้อมติดตั้ง สำหรับชั้น Lobby 25 ธันวาคม 2563
83 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อข้อมูลข่าว Online News Clipping ปี 2564 25 ธันวาคม 2563
84 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างจัดทำหมวกสำเร็จรูป 23 ธันวาคม 2563
85 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 23 ธันวาคม 2563
86 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2564 23 ธันวาคม 2563
87 ประกาศราคากลางจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลจากส่วนย่อย (Data Mart) (SAP Business Object) 23 ธันวาคม 2563
88 ประกาศราคากลางจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารข้อมูล (Data Management System DMS) 23 ธันวาคม 2563
89 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในทวีปตะวันออกกลางเป็นหลัก และประเทศอื่นๆ จากผู้ให้บริการในต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับบริการประกันการส่งออก 22 ธันวาคม 2563
90 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมกระจกอาคาร (Curtain Wall) 22 ธันวาคม 2563
Displaying results 81-90 (of 2306)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|