ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
81 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับทักษะสำหรับพนักงานสายงานการตลาด และสายงานที่เกี่ยวข้อง 16 สิงหาคม 2564
82 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 13 สิงหาคม 2564
83 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการคิด 13 สิงหาคม 2564
84 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับทักษะการนำเสนอและการนำเสนอขาย 13 สิงหาคม 2564
85 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 11 สิงหาคม 2564 17 สิงหาคม 2564
86 ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 11 สิงหาคม 2564
87 ประกาศรายชื่อทนายความที่ได้รับคัดเลือก การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี ครั้งที่ 8/2564 10 สิงหาคม 2564
88 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 10 สิงหาคม 2564
89 ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 6/2564 10 สิงหาคม 2564
90 ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีแพ่งและบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 8/2564 10 สิงหาคม 2564
Displaying results 81-90 (of 2480)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|