ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
31 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานของสำนักงานใหญ่ 07 ตุลาคม 2558
32 ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (Copy/Printer/Scanner/Fax) จำนวน 50 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ครั้งที่ 2 08 มิถุนายน 2558
33 ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (Copy/Printer/Scanner/Fax) จำนวน 50 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี 27 พฤษภาคม 2558
34 ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเชื่อมต่อระบบงานหลักในการให้บริการสินเชื่อ (ระบบ Trade Finance ระบบ Loan และระบบ Deposit: TLD) กับระบบงานอื่นๆ ด้วย Web Service หรือ SFTP 30 เมษายน 2558
35 ร่างเอกสารขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเชื่อมต่อระบบงานหลักในการให้บริการสินเชื่อ (ระบบ Trade Finance 10 เมษายน 2558
36 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 พฤศจิกายน 2557
37 ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 114 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 กันยายน 2557
38 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ของธนาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2557
39 ร่างขอบเขตและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 16 ตุลาคม 2556
40 ร่างขอบเขตและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 1 04 ตุลาคม 2556
Displaying results 31-40 (of 58)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|