ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
31 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper Convergence) 21 กรกฎาคม 2560 07 สิงหาคม 2562
32 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาผู้ให้บริการบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) 21 กรกฎาคม 2560
33 การจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Equipment Service) ระยะเวลา 5 ปี 12 กรกฎาคม 2560
34 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาผู้ให้บริการหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (ระยะเวลา 5 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กรกฎาคม 2560
35 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการสาขาต่างๆ ของธนาคาร จำนวน 9 สาขา 26 พฤษภาคม 2560
36 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร จำนวน 7 สาขา 27 กุมภาพันธ์ 2560
37 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Server) ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ตุลาคม 2559
38 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera อาคารเอ็กซิม 13 กันยายน 2559
39 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพ ปริมณฑล และสาขาต่างจังหวัด 26 สิงหาคม 2559
40 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 275 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2) 08 เมษายน 2559
Displaying results 31-40 (of 74)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|