ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
11 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาผู้ให้บริการหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (ระยะเวลา 5 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กรกฎาคม 2560
12 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการสาขาต่างๆ ของธนาคาร จำนวน 9 สาขา 26 พฤษภาคม 2560
13 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร จำนวน 7 สาขา 27 กุมภาพันธ์ 2560
14 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Server) ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ตุลาคม 2559
15 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera อาคารเอ็กซิม 13 กันยายน 2559
16 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพ ปริมณฑล และสาขาต่างจังหวัด 26 สิงหาคม 2559
17 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 275 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2) 08 เมษายน 2559
18 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 275 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2559
19 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยอาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 09 ธันวาคม 2558
20 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน พนักงานเดินเอกสารภายในสำนักงาน และพนักงานประจำห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ 01 ธันวาคม 2558
Displaying results 11-20 (of 51)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|