ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
11 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 15 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
12 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน 11 พฤษภาคม 2565 18 พฤษภาคม 2565
13 ร่างเอกสารประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดหาพนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานเดินเอกสาร พนักงานประจําห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญ่ของธนาคาร และพนักงานรับ-ส่งเอกสารสาขา จํานวน 7 สาขา 10 มีนาคม 2565
14 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน 24 กุมภาพันธ์ 2565 01 มีนาคม 2565
15 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 11 สิงหาคม 2564 17 สิงหาคม 2564
16 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 07 พฤษภาคม 2564
17 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำปี 2563 15 ธันวาคม 2563
18 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดหาระบบงานบริหารจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 พฤศจิกายน 2563
19 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดหาลูกจ้างชั่วคราว (Outsource) 03 พฤศจิกายน 2563
20 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในและพื้นที่ส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร 22 ตุลาคม 2563
Displaying results 11-20 (of 74)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|