ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
21 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Server) ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ตุลาคม 2559
22 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera อาคารเอ็กซิม 13 กันยายน 2559
23 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพ ปริมณฑล และสาขาต่างจังหวัด 26 สิงหาคม 2559
24 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 275 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2) 08 เมษายน 2559
25 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 275 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2559
26 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยอาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 09 ธันวาคม 2558
27 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน พนักงานเดินเอกสารภายในสำนักงาน และพนักงานประจำห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ 01 ธันวาคม 2558
28 ร่างรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) ผู้ให้บริการงานดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม 09 ตุลาคม 2558
29 ร่างเอกสารประกวดราคาผู้ให้บริการงานจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภคอาคารเอ็กซิม 09 ตุลาคม 2558
30 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของสำนักงานใหญ่ 09 ตุลาคม 2558
Displaying results 21-30 (of 58)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|