ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
41 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 275 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2559
42 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยอาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 09 ธันวาคม 2558
43 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน พนักงานเดินเอกสารภายในสำนักงาน และพนักงานประจำห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ 01 ธันวาคม 2558
44 ร่างรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) ผู้ให้บริการงานดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม 09 ตุลาคม 2558
45 ร่างเอกสารประกวดราคาผู้ให้บริการงานจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภคอาคารเอ็กซิม 09 ตุลาคม 2558
46 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของสำนักงานใหญ่ 09 ตุลาคม 2558
47 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานของสำนักงานใหญ่ 07 ตุลาคม 2558
48 ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (Copy/Printer/Scanner/Fax) จำนวน 50 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ครั้งที่ 2 08 มิถุนายน 2558
49 ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (Copy/Printer/Scanner/Fax) จำนวน 50 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี 27 พฤษภาคม 2558
50 ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเชื่อมต่อระบบงานหลักในการให้บริการสินเชื่อ (ระบบ Trade Finance ระบบ Loan และระบบ Deposit: TLD) กับระบบงานอื่นๆ ด้วย Web Service หรือ SFTP 30 เมษายน 2558
Displaying results 41-50 (of 74)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|