ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
51 ร่างเอกสารขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเชื่อมต่อระบบงานหลักในการให้บริการสินเชื่อ (ระบบ Trade Finance 10 เมษายน 2558
52 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 พฤศจิกายน 2557
53 ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 114 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 กันยายน 2557
54 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ของธนาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2557
55 ร่างขอบเขตและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 16 ตุลาคม 2556
56 ร่างขอบเขตและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 1 04 ตุลาคม 2556
57 ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบอเนกประสงค์ จำนวน 240 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 15 พฤศจิกายน 2553
58 ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบอเนกประสงค์ จำนวน 240 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 พฤศจิกายน 2553
59 ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับพัฒนาระบบบริหารข้อมูล (Data Management System : DMS) 18 ตุลาคม 2553
60 ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พฤษภาคม 2553
Displaying results 51-60 (of 74)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|