ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
51 เผยแพร่ร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 04 เมษายน 2551
52 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 งานรักษาความปลอดภัย 17 มีนาคม 2551
53 ร่างTOR และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2 27 กุมภาพันธ์ 2551
54 เผยแพร่ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กุมภาพันธ์ 2551
55 ร่าง TOR งานรักษาความปลอดภัย 05 กุมภาพันธ์ 2551
56 ร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง 10 กันยายน 2550
57 ร่างข้อกำหนดของงานจ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาระบบอาคารเอ็กซิม 10 กันยายน 2550
58 ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการงานลูกค้าสัมพันธ์ 10 กันยายน 2550
Displaying results 51-58 (of 58)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 >  >|