ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
171 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,243,220.00 03 สิงหาคม 2565
172 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดกิจกรรม “Mid-year Performance Celebration” วิธีเฉพาะเจาะจง 199,956.25 01 สิงหาคม 2565
173 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการระบบ Conference System (Webex with audio service) วิธีเฉพาะเจาะจง 288,900.00 27 กรกฎาคม 2565
174 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดงาน โครงการ New Gen Exporters จ.ขอนแก่น วิธีพิเศษ 499,400.00 27 กรกฎาคม 2565
175 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการ โดยใช้ “SIPOC” วิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 27 กรกฎาคม 2565
176 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างปรับปรุงระบบงาน MY EXIM เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบ EXIM1 Portal วิธีพิเศษ 1,750,000.00 25 กรกฎาคม 2565
177 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อให้บริการลูกค้า (Managed Service for EXIM 1 Portal) วิธีพิเศษ 2,000,000.00 21 กรกฎาคม 2565
178 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งาน Web Security Filter (Zscaler) วิธีพิเศษ 2,113,250.00 21 กรกฎาคม 2565
179 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการโครงการเช่าศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ตามแผนกอบกู้ธุรกิจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน วิธีพิเศษ 3,423,144.00 21 กรกฎาคม 2565
180 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรยกระดับทักษะการนำเสนอ (Shift Your Presentation) วิธีเฉพาะเจาะจง 401,250.00 20 กรกฎาคม 2565
Displaying results 171-180 (of 1072)
 |<  <  14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23  >  >|