ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3281 จ้างบริการจัดส่งรายงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน ปปง. 24 ธันวาคม 2556
3282 จัดหาผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ 23 ธันวาคม 2556
3283 จัดหาผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) จำนวน 3 เครื่อง 20 ธันวาคม 2556
3284 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารข้อมูล (Data Management System : DMS) 20 ธันวาคม 2556
3285 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้จากศูนย์กลาง และการล็อกอินเพียงครั้งเดียว (Identity Management & Single Sign-On) 20 ธันวาคม 2556
3286 จัดหาผู้ให้บริการระบบกรองอีเมล์ 19 ธันวาคม 2556
3287 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน 66 เครื่อง 19 ธันวาคม 2556
3288 การว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 19 ธันวาคม 2556
3289 การจัดหาผู้ออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2556 12 ธันวาคม 2556
3290 รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของอาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ 04 ธันวาคม 2556
Displaying results 3281-3290 (of 3411)
 |<  <  325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334  >  >|