ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3251 การจัดหาสถานที่เช่าอาคารสำนักงาน สาขาเชียงใหม่ ระยะเวลา 3 ปี 18 มีนาคม 2557
3252 การจัดหาผู้ให้บริการ Internet Main Link 17 มีนาคม 2557
3253 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรม Modular Automated Processing System (MAPS) 14 มีนาคม 2557
3254 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) เพื่อมอบให้ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 2) 14 มีนาคม 2557
3255 การจัดหารถยนต์ประจำหน่วยงาน จำนวน 8 คัน ของ ธสน. 14 มีนาคม 2557
3256 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ Agent 11 มีนาคม 2557
3257 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Log Server 05 มีนาคม 2557
3258 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เพื่อมอบให้ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 03 มีนาคม 2557
3259 การจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2557
3260 การจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ประชุม (ห้องสะแกวัลย์) จำนวน 21 ตัว 27 กุมภาพันธ์ 2557
Displaying results 3251-3260 (of 3411)
 |<  <  322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331  >  >|