ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
141 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดกระจกรอบอาคาร 26 ธันวาคม 2566
142 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก งานจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ DataStage 25 ธันวาคม 2566
143 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำปี 2566 25 ธันวาคม 2566
144 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก ผู้ให้บริการจัดทำสื่อและดูแล YouTube Channel ของ ธสน. ปี 2567 25 ธันวาคม 2566
145 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย 22 ธันวาคม 2566
146 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการตกแต่งสถานที่ ต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567 21 ธันวาคม 2566
147 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก ผู้ให้บริการดูแลสื่อโซเชียลมีเดียของ ธสน. ปี 2567 21 ธันวาคม 2566
148 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขา 20 ธันวาคม 2566
149 การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ จำนวน 1 ราย 20 ธันวาคม 2566
150 ประกาศราคากลาง งานจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ DataStage 19 ธันวาคม 2566
Displaying results 141-150 (of 3416)
 |<  <  11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  >  >|