แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
81 การยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564โดยตรง 05 ตุลาคม 2564
82 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 04 ตุลาคม 2564
83 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 กันยายน 2564
84 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 สิงหาคม 2564
85 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 สิงหาคม 2564
86 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 กรกฎาคม 2564
87 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 08 กรกฎาคม 2564
88 การยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 08 กรกฎาคม 2564
89 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 29 มิถุนายน 2564
90 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 25 มิถุนายน 2564
Displaying results 81-90 (of 342)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|