แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
51 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 พฤศจิกายน 2564
52 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 ตุลาคม 2564
53 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 ตุลาคม 2564
54 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 14 ตุลาคม 2564
55 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 ตุลาคม 2564
56 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 08 ตุลาคม 2564
57 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07 ตุลาคม 2564
58 การยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564โดยตรง 05 ตุลาคม 2564
59 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 04 ตุลาคม 2564
60 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 กันยายน 2564
Displaying results 51-60 (of 319)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|