แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
61 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 กุมภาพันธ์ 2565
62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
63 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 03 ธันวาคม 2564
64 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 ธันวาคม 2564
65 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 ธันวาคม 2564
66 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 พฤศจิกายน 2564
67 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 25 พฤศจิกายน 2564
68 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2565 25 พฤศจิกายน 2564
69 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 พฤศจิกายน 2564
70 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 พฤศจิกายน 2564
Displaying results 61-70 (of 342)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|