ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 ธันวาคม 2565
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 พฤศจิกายน 2565
3 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 10 พฤศจิกายน 2565
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07 พฤศจิกายน 2565
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 02 พฤศจิกายน 2565
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 02 พฤศจิกายน 2565
7 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 28 ตุลาคม 2565
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ตุลาคม 2565
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ตุลาคม 2565
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20 ตุลาคม 2565
Displaying results 1-10 (of 333)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|