แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
391 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 พฤษภาคม 2561
392 เปลี่ยนแปลงแผนและเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 พฤษภาคม 2561
393 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร อาคารเอ็กซิม 21 พฤษภาคม 2561
394 เปลี่ยนแปลงแผนและเพิ่มเติมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 02 พฤษภาคม 2561
395 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1) 18 เมษายน 2561
396 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1 (61)) 18 เมษายน 2561
397 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1) 18 เมษายน 2561
398 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03 เมษายน 2561
399 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 มีนาคม 2561
400 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 08 มีนาคม 2561
Displaying results 391-400 (of 446)
 |<  <  36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45  >  >|