แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
351 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 ตุลาคม 2561
352 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 ตุลาคม 2561
353 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3) 16 ตุลาคม 2561
354 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3) 16 ตุลาคม 2561
355 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2561 11 ตุลาคม 2561
356 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ VMWare4และ5 (วิธีเฉพาะเจาะจง) 10 ตุลาคม 2561
357 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08 ตุลาคม 2561
358 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08 ตุลาคม 2561
359 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2561 05 ตุลาคม 2561
360 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2561 04 ตุลาคม 2561
Displaying results 351-360 (of 446)
 |<  <  32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41  >  >|