แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
431 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2) 13 กรกฎาคม 2559
432 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส 1 2559) 18 เมษายน 2559
433 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 1 2559) 18 เมษายน 2559
434 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1) 18 เมษายน 2559
435 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4) 11 มกราคม 2559
436 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 11 มกราคม 2559
437 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4) 11 มกราคม 2559
438 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส 3) 09 ตุลาคม 2558
439 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส 3) 09 ตุลาคม 2558
440 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2) 08 ตุลาคม 2558
Displaying results 431-440 (of 446)
 |<  <  36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45  >  >|