แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
381 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) 18 กรกฎาคม 2561
382 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2 (61)) 18 กรกฎาคม 2561
383 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) 18 กรกฎาคม 2561
384 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 กรกฎาคม 2561
385 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 กรกฎาคม 2561
386 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05 กรกฎาคม 2561
387 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03 กรกฎาคม 2561
388 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 มิถุนายน 2561
389 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 มิถุนายน 2561
390 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 มิถุนายน 2561
Displaying results 381-390 (of 446)
 |<  <  35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44  >  >|