แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
421 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4) 17 มกราคม 2560
422 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3 2559) 11 ตุลาคม 2559
423 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3) 11 ตุลาคม 2559
424 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3 2559) 11 ตุลาคม 2559
425 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3) 11 ตุลาคม 2559
426 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2 2559) 13 กรกฎาคม 2559
427 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2) 13 กรกฎาคม 2559
428 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2 2559) 13 กรกฎาคม 2559
429 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2) 13 กรกฎาคม 2559
430 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส 1 2559) 18 เมษายน 2559
Displaying results 421-430 (of 444)
 |<  <  36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45  >  >|