แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
401 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4) 15 มกราคม 2561
402 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4) 15 มกราคม 2561
403 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 มกราคม 2561
404 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 07 ธันวาคม 2560
405 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 29 พฤศจิกายน 2560
406 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 17 พฤศจิกายน 2560
407 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 14 พฤศจิกายน 2560
408 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 พฤศจิกายน 2560
409 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 13 พฤศจิกายน 2560
410 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Equipment Service) 25 ตุลาคม 2560
Displaying results 401-410 (of 444)
 |<  <  36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45  >  >|