แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
201 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิธีเฉพาะเจาะจง 145,520.00 15 มีนาคม 2564
202 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Site Preparation ห้องคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 12 มีนาคม 2564
203 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในทวีปยุโรปเป็นหลัก และประเทศอื่นๆ และบริการ Monitoring เพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อในประเทศอังกฤษ จากผู้ให้บริการในต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับบริการประกันการส่งออก วิธีพิเศษ 2,000,000.00 12 มีนาคม 2564
204 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Oracle SPARC T5-4) วิธีประกาศเชิญชวน 732,950.00 10 มีนาคม 2564
205 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle วิธีประกาศเชิญชวน 934,110.00 10 มีนาคม 2564
206 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,205,000.00 05 มีนาคม 2564
207 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการองค์ความรู้ภายในธนาคาร (Internal KM) วิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 25 กุมภาพันธ์ 2564
208 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 171,794.90 25 กุมภาพันธ์ 2564
209 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานระบบบริการผู้ใช้งานระยะไกล (SSL VPN) 150 Session วิธีเฉพาะเจาะจง 295,320.00 22 กุมภาพันธ์ 2564
210 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2564) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,338,577.55 19 กุมภาพันธ์ 2564
Displaying results 201-210 (of 866)
 |<  <  17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26  >  >|