ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
2561 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2553 28 ธันวาคม 2553
2562 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 27 ธันวาคม 2553
2563 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 25 ธันวาคม 2553
2564 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 24 ธันวาคม 2553
2565 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 24 ธันวาคม 2553
2566 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2553 23 ธันวาคม 2553
2567 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2553 22 ธันวาคม 2553
2568 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 20 ธันวาคม 2553
2569 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 18 ธันวาคม 2553
2570 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 17 ธันวาคม 2553
Displaying results 2561-2570 (of 2652)
 |<  <  253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262  >  >|