ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567 25 April 2024
2 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 25 April 2023
3 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 24 April 2023
4 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 17 April 2023
5 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 31 October 2022
6 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 02 February 2021
7 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 01 October 2020
8 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 25 May 2020
9 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 15 October 2019