ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
2551 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554 13 มกราคม 2554
2552 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554 12 มกราคม 2554
2553 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 11 มกราคม 2554
2554 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 มกราคม 2554 10 มกราคม 2554
2555 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 มกราคม 2554 07 มกราคม 2554
2556 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 06 มกราคม 2554
2557 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554 05 มกราคม 2554
2558 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4-7 มกราคม พ.ศ. 2554 04 มกราคม 2554
2559 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 30 ธันวาคม 2553
2560 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 29 ธันวาคม 2553
Displaying results 2551-2560 (of 2652)
 |<  <  252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261  >  >|