ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
2541 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 27 มกราคม 2554
2542 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 26 มกราคม 2554
2543 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 25 มกราคม 2554
2544 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 24 มกราคม 2554
2545 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554 21 มกราคม 2554
2546 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 20 มกราคม 2554 20 มกราคม 2554
2547 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 มกราคม 2554 19 มกราคม 2554
2548 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 18มกราคม 2554 18 มกราคม 2554
2549 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 มกราคม 2554 17 มกราคม 2554
2550 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554 14 มกราคม 2554
Displaying results 2541-2550 (of 2652)
 |<  <  251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260  >  >|