ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
2531 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 11 กุมภาพันธ์ 2554
2532 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 10 กุมภาพันธ์ 2554
2533 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 09 กุมภาพันธ์ 2554
2534 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 08 กุมภาพันธ์ 2554
2535 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 07 กุมภาพันธ์ 2554
2536 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 04 กุมภาพันธ์ 2554
2537 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 03 กุมภาพันธ์ 2554
2538 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 02 กุมภาพันธ์ 2554
2539 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 01 กุมภาพันธ์ 2554
2540 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 28 มกราคม 2554
Displaying results 2531-2540 (of 2652)
 |<  <  250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259  >  >|