รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
51 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเอกสาร (Content Management System: CMS) 28 มิถุนายน 2560
52 การจัดหาผู้ให้บริการโครงการทบทวนนโยบาย แผนแม่บท และจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน CG และ CSR เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 26 มิถุนายน 2560
53 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการสาขาต่างๆ ของธนาคาร จำนวน 9 สาขา 26 มิถุนายน 2560
54 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงระบบวิศวกรรมพื้นที่ชั้น LOBBY 30 พฤษภาคม 2560
55 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้น LOBBY 30 พฤษภาคม 2560
56 การจัดหาผู้ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและการวางแผนพัฒนาพนักงานโดยใช้โมเดล 70-20-10” 03 พฤษภาคม 2560
57 การจัดหาผู้ให้บริการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) 26 เมษายน 2560
58 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Magic 21 เมษายน 2560
59 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาผู้ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานพื้นที่ทำการชั้น 21, 22 และสาขาพระราม 4 11 เมษายน 2560
60 การจัดหาเก้าอี้ทำงาน จำนวน 300 ตัว 29 มีนาคม 2560
Displaying results 51-60 (of 65)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|