รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
11 รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานและพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ของธนาคาร 30 สิงหาคม 2561
12 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2561
13 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจ้างผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยงของธนาคาร 03 สิงหาคม 2561
14 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานของฝ่ายธุรการ 08 มิถุนายน 2561
15 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น การจัดซื้อระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak Detection System) 25 พฤษภาคม 2561
16 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น การจัดจ้างผู้ให้บริการงานปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) 24 พฤษภาคม 2561
17 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารอาคารเอ็กซิม 18 พฤษภาคม 2561
18 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น การจัดซื้อแผงวงจรโทรศัพท์ ชนิดสายภายในแบบอนาล็อก 11 พฤษภาคม 2561
19 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น งานจัดจ้างผู้รับเหมางานปรับปรุงพื้นที่โรงอาหาร 01 พฤษภาคม 2561
20 การจัดหาผู้ให้บริการออกแบบจำลองในการพัฒนาแบบจำลองการจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Rating Model) 23 เมษายน 2561
Displaying results 11-20 (of 65)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|