รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
41 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาผู้ให้บริการกำจัดแมลง 01 กันยายน 2560
42 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงระบบวิศวกรรมพื้นที่ชั้น 21 31 สิงหาคม 2560
43 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้น 21 31 สิงหาคม 2560
44 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยง ประจำชั้น 24 ของธนาคาร 28 สิงหาคม 2560
45 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper Convergence) 23 สิงหาคม 2560
46 รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาระบบ e-Services 22 สิงหาคม 2560
47 รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นโครงการจัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (SAN) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 08 สิงหาคม 2560
48 รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาอุปกรณ์หน่วยความจำหลัก (Random Access Memory: RAM) 31 กรกฎาคม 2560
49 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาระบบงานการทำบันทึกและระบบงานการประชุม (e-Memorandum & e-Meeting) 25 กรกฎาคม 2560
50 การจัดหาผู้ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ” 24 กรกฎาคม 2560
Displaying results 41-50 (of 65)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|