รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น งานจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบริการ Google Workspace ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 17 ธันวาคม 2564
2 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น การจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง Check-in Point 10 เมษายน 2563
3 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น การจัดจ้างผู้ให้บริการงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม (ช่างเทคนิคด้านภาพและเสียง) 13 กุมภาพันธ์ 2563
4 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น การจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ พร้อมติดตั้งป้ายโฆษณา สำหรับสาขาของธนาคาร 13 ธันวาคม 2562
5 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น การจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า Phase 2 18 พฤศจิกายน 2562
6 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกระจกรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2562
7 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิถุนายน 2562
8 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำชั้น 16 ของธนาคาร 25 ธันวาคม 2561
9 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดซื้อระบบบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Recorder) ด้วยวิธีคัดเลือก 18 ธันวาคม 2561
10 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) 30 พฤศจิกายน 2561
Displaying results 1-10 (of 66)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|