แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิถุนายน 2562
2 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำชั้น 16 ของธนาคาร 25 ธันวาคม 2561
3 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดซื้อระบบบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Recorder) ด้วยวิธีคัดเลือก 18 ธันวาคม 2561
4 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) 30 พฤศจิกายน 2561
5 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจ้างจัดทำถุงผ้า 09 ตุลาคม 2561
6 รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานและพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ของธนาคาร 30 สิงหาคม 2561
7 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2561
8 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจ้างผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยงของธนาคาร 03 สิงหาคม 2561
9 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานของฝ่ายธุรการ 08 มิถุนายน 2561
10 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น การจัดซื้อระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak Detection System) 25 พฤษภาคม 2561
Displaying results 1-10 (of 60)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|