ผู้ยืนซองการเสนอราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
61 รายชื่อผู้ยื่นซองการเสนอราคาการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 40 เครื่อง 24 มีนาคม 2560
62 การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร จำนวน 7 สาขา ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 21 มีนาคม 2560
63 รายชื่อผู้ยื่นซอง การจัดหาผู้ให้บริการคัดเลือกและโอนย้ายพนักงานจากโครงสร้างปัจจุบันสู่โครงสร้างใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร 20 มีนาคม 2560
64 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Site Preparation ห้องคอมพิวเตอร์ 17 มีนาคม 2560
Displaying results 61-64 (of 64)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 >  >|