ผู้ยืนซองการเสนอราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
11 รายชื่อผู้ยื่นซองการเสนอราคาการจัดหาผู้รับเหมางานปรับปรุงระบบวิศวกรรมพื้นที่ชั้น 21 29 สิงหาคม 2562
12 รายชื่อผู้ยื่นซองการเสนอราคาการจัดหาผู้ให้บริการกำจัดแมลง 25 สิงหาคม 2562
13 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
14 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเเทนธนาคาร ปี 2562 25 ธันวาคม 2561
15 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารการจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำชั้น 16 ของธนาคาร 21 ธันวาคม 2561
16 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารการจ้างจัดทำถุงผ้า 09 ตุลาคม 2561
17 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานและพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ของธนาคาร 24 สิงหาคม 2561
18 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 สิงหาคม 2561
19 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยงของธนาคาร 26 กรกฎาคม 2561
20 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานของฝ่ายธุรการ 06 มิถุนายน 2561
Displaying results 11-20 (of 64)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|