ผู้ยืนซองการเสนอราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
51 การจัดหาผู้ให้บริการโครงการทบทวนนโยบาย แผนแม่บท และจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน CG และ CSR เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 22 มิถุนายน 2560
52 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการสาขาต่างๆ ของธนาคาร จำนวน 9 สาขา 20 มิถุนายน 2560
53 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคาการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงระบบวิศวกรรมพื้นที่ชั้น LOBBY 25 พฤษภาคม 2560
54 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคาการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้น LOBBY 25 พฤษภาคม 2560
55 การจัดหาผู้ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและการวางแผนพัฒนาพนักงานโดยใช้โมเดล 70-20-10” 28 เมษายน 2560
56 การจัดหาผู้ให้บริการโครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) 24 เมษายน 2560
57 รายชื่อผู้ยื่นซองการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Magic 19 เมษายน 2560
58 การจัดหาผู้ให้บริการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 28 มีนาคม 2560
59 รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการจัดหาเก้าอี้ทำงาน จำนวน 300 ตัว 28 มีนาคม 2560
60 รายชื่อผู้ยื่นซองการเสนอราคาการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 24 มีนาคม 2560
Displaying results 51-60 (of 64)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|