ผู้ยืนซองการเสนอราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
41 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคาการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยง ประจำชั้น 24 ของธนาคาร 25 สิงหาคม 2560
42 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคาการจัดหาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 21 สิงหาคม 2560
43 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคาการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper Convergence) 17 สิงหาคม 2560
44 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารการจัดหาระบบ e-Services 17 สิงหาคม 2560
45 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการจัดหาผู้ให้บริการหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (SAN) 03 สิงหาคม 2560
46 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารการจัดหาอุปกรณ์หน่วยความจำหลัก (Random Access Memory: RAM) 31 กรกฎาคม 2560
47 การจัดหาผู้ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ” 24 กรกฎาคม 2560
48 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคาการจัดหาระบบงานการทำบันทึกและระบบงานการประชุม (e-Memorandum & e-Meeting) 20 กรกฎาคม 2560
49 รายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารโครงการจัดหาผู้ให้บริการในการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001:2013 29 มิถุนายน 2560
50 รายชื่อผู้ยื่นซองการจัดหาระบบบริหารจัดการเอกสาร (Content Management System: CMS) 26 มิถุนายน 2560
Displaying results 41-50 (of 64)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|