ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3231 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Web Application Firewall 31 ตุลาคม 2557
3232 การจัดหา External Harddisk เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 31 ตุลาคม 2557
3233 การจัดหาข้าวกล้องและชุด GiftSet เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 31 ตุลาคม 2557
3234 การจัดหาบัตรอวยพรและแก้วน้ำเก็บความร้อน-เย็น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 31 ตุลาคม 2557
3235 การจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft SQL Server 28 ตุลาคม 2557
3236 จัดหาผู้ให้บริการระบบควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย 27 ตุลาคม 2557
3237 จัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 2 วงจร ระยะเวลา 1 ปี 24 ตุลาคม 2557
3238 การจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Application Server Glassfish) 24 ตุลาคม 2557
3239 การจัดหาโปรแกรมระบบป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน 21 ตุลาคม 2557
3240 จัดหาผู้ให้บริการ Convert ข้อมูล AS/400 จากเทป ไปยังฐานข้อมูล RDBMS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 21 ตุลาคม 2557
Displaying results 3231-3240 (of 3474)
 |<  <  320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329  >  >|