ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3231 รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ 04 ธันวาคม 2556
3232 การจัดหาบริษัทประกันคุ้มครองความเสี่ยงภัยเบ็ดเตล็ดทรัพย์สินและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประจำปี 2557 04 ธันวาคม 2556
3233 การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรม IBM WebSphere และ IBM Rational 01 ธันวาคม 2556
3234 แจ้งรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซืื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) 29 พฤศจิกายน 2556
3235 จัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 2 วงจร เป็นเวลา 1 ปี 29 พฤศจิกายน 2556
3236 การจัดหาแบตเตอรี่สำรอง 26 พฤศจิกายน 2556
3237 การจัดหาบริษัทเก็บรักษาเอกสาร ประจำปี 2557 21 พฤศจิกายน 2556
3238 การจัดหาบริษัทประกันภัยรถยนต์ ประจำปี 2557 21 พฤศจิกายน 2556
3239 การจัดหารถยนต์ตู้โดยสาร 20 พฤศจิกายน 2556
3240 แจ้งชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภคอาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 พฤศจิกายน 2556
Displaying results 3231-3240 (of 3351)
 |<  <  320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329  >  >|