ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3191 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 01 ตุลาคม 2557
3192 การจัดหาสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินการแทนธนาคาร 25 กันยายน 2557
3193 จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall (Juniper ISG2000) 25 กันยายน 2557
3194 จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์บริหารและจัดการ Firewall (Juniper NSM Management Appliance) 25 กันยายน 2557
3195 จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบภาพลายเซ็น (Scan Signature System) 25 กันยายน 2557
3196 จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมเครื่องมือเพื่อจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 24 กันยายน 2557
3197 การประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ของธนาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กันยายน 2557
3198 ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 114 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 กันยายน 2557
3199 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 114 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 กันยายน 2557
3200 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ของธนาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2557
Displaying results 3191-3200 (of 3416)
 |<  <  316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325  >  >|