ผู้ซื้อ/ผู้รับซองการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
51 รายชื่อผู้รับซองการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้น Lobby 19 พฤษภาคม 2560
52 การจัดหาผู้ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและการวางแผนพัฒนาพนักงานโดยใช้โมเดล 70-20-10” 28 เมษายน 2560
53 การจัดหาผู้ให้บริการโครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) 24 เมษายน 2560
54 รายชื่อผู้รับซองการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Magic 19 เมษายน 2560
55 รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคางานออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ทำการชั้น 21, 22 และสาขาพระราม 4 07 เมษายน 2560
56 รายชื่อผู้รับซองการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาผู้ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานพื้นที่ทำการชั้น 21, 22 และสาขาพระราม 4 31 มีนาคม 2560
57 การจัดหาผู้ให้บริการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 27 มีนาคม 2560
58 รายชื่อผู้รับซองการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 40 เครื่อง 24 มีนาคม 2560
59 รายชื่อผู้รับซองการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 24 มีนาคม 2560
60 รายชื่อผู้รับซองโครงการจัดหาเก้าอี้ทำงาน จำนวน 300 ตัว 23 มีนาคม 2560
Displaying results 51-60 (of 63)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|