ผู้ซื้อ/ผู้รับซองการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 รายชื่อผู้รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างผู้ให้บริการงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม (ช่างเทคนิคด้านภาพและเสียง) 06 กุมภาพันธ์ 2563
2 รายชื่อผู้รับเอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกระจกรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562
3 รายชื่อผู้รับเอกสารการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานและพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ของธนาคาร 23 สิงหาคม 2562
4 รายชื่อผู้รับเอกสารการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
5 รายชื่อผู้รับเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตงานการจัดจ้างผู้ให้บริการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเเทนธนาคาร ปี 2562 25 ธันวาคม 2561
6 รายชื่อผู้รับเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงานจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำชั้น 16 ของธนาคาร 21 ธันวาคม 2561
7 รายชื่อผู้รับเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงานจ้างจัดทำถุงผ้า 09 ตุลาคม 2561
8 รายชื่อผู้รับเอกสารการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 สิงหาคม 2561
9 รายชื่อผู้รับเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงานจ้างผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยงของธนาคาร 24 กรกฎาคม 2561
10 รายชื่อผู้รับเอกสารการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานของฝ่ายธุรการ 06 มิถุนายน 2561
Displaying results 1-10 (of 63)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|