ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
561 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร จำนวน 7 สาขา ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2,349,564.00 12 เมษายน 2560
562 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft วิธีพิเศษ 4,215,368.79 07 เมษายน 2560
563 การจัดหาผู้ให้บริการคัดเลือกและโอนย้ายพนักงานจากโครงสร้างปัจจุบันสู่โครงสร้างใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร วิธีพิเศษ 6,800,000.00 31 มีนาคม 2560
564 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา วิธีสอบราคา 9,100,000.00 31 มีนาคม 2560
565 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Site Preparation ห้องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีสอบราคา วิธีสอบราคา 510,000.00 24 มีนาคม 2560
566 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดหา/ติดตั้งแผงรั้วสแตนเลสแบบยืดหด (Folding Gate) เพื่อใช้กั้นบริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคาร และทางขึ้น-ลงอาคารจอดรถ ชั้น G ด้วยวิธีสอบราคา วิธีสอบราคา 145,520.00 15 มีนาคม 2560
567 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินของธนาคาร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีสอบราคา วิธีสอบราคา 434,560.00 07 มีนาคม 2560
568 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Server) ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4,900,000.00 14 ธันวาคม 2559
569 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและการวางแผนพัฒนาพนักงานโดยใช้โมเดล 70-20-10” ให้กับพนักงานใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง 602,624.00 06 ธันวาคม 2559
570 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 ไตรมาส2 วิธีประกาศเชิญชวน 25 พฤศจิกายน 2559
Displaying results 561-570 (of 587)
 |<  <  50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59  >  >|