ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
541 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาผู้ให้บริการกำจัดแมลง วิธีสอบราคา 144,000.00 06 กันยายน 2560
542 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาผู้รับจ้างจัดทำระบบ e-Services วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,957,030.00 05 กันยายน 2560
543 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3,535,000.00 05 กันยายน 2560
544 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยง ประจำชั้น 24 ของธนาคาร วิธีสอบราคา 178,560.00 30 สิงหาคม 2560
545 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (SAN) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5,845,000.00 24 สิงหาคม 2560
546 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาอุปกรณ์หน่วยความจำหลัก (Random Access Memory: RAM) วิธีพิเศษ 730,000.00 03 สิงหาคม 2560
547 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาผู้ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ” วิธีพิเศษ 9,300,000.00 03 สิงหาคม 2560
548 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดหาระบบงานการทำบันทึกและระบบงานการประชุม (e-Memorandum & e-Meeting) วิธีพิเศษ 1,926,000.00 03 สิงหาคม 2560
549 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 วิธีพิเศษ 4,200,000.00 18 กรกฎาคม 2560
550 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเอกสาร (CMS) วิธีสอบราคา 1,490,000.00 18 กรกฎาคม 2560
Displaying results 541-550 (of 587)
 |<  <  50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59  >  >|